یک شهر در اختیار شماست

مسابقه کتابخوانی

برای شرکت در آزمون پاییز آمد نیاز است ابتدا منابع آزمون را گوش دهید و سپس در آزمون شرکت کنید.
جهت راهنمایی از باکس بالا اقدام نمایید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
پادکست ۱ _ فعالیت های انقلابی
پادکست ۲ _ مبارزات انقلابی
پادکست ۳ _ مبارزات انقلابی
پادکست ۴ _ التهابات مدرسه و منافقین
پادکست ۵ _ فعالیت های جهادی
پادکست ۶ _ جمع اوری کمک به زلزله زدگان
پادکست ۷ _ ورود به سپاه
پادکست ۹ _ مربیگری نظامی
پادکست ۱۱ _ جلسه خواستگاری
پادکست ۱۲ _ زندگی جهادی
پادکست ۱۳ _ قرار خواستگاری
پادکست ۱۴ _ خواستگاری
پادکست ۱۵ _ خواب شهادت
پادکست ۱۶ _ کارهای عجیب احمد
پادکست ۲۵ _ جبهه جایگاه نور و صفا
پادکست ۱۸ _ ارادت به خانواده شهدا
پادکست ۱۹ _ طرح تبلیغات اعزام به جبهه ها
پادکست ۲۰ _ عشق به شهادت
پادکست ۲۱ _ نگرانی ها و اعزام به جبهه
پادکست ۲۲ _ خبر شهادت برادر
پادکست ۲۳ _ کارهای منزل
پادکست ۲۴ _ سفارش ها به پدر و مادر