یک شهر در اختیار شماست

سواد رسانه اتو به چالش بکش

شما در این آزمون می توانید سطح سواد رسانه ای خودتون رو به چالش بکشید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید