یک شهر در اختیار شماست

مسابقه کتابخوانی بهتر ازمجنون

به مناسبت هفته کتاب پویش استانی کتابخوانی؛ 📍با محوریت کتاب بهتر از مجنون داستان زندگی شهید محمد میرزاجانی به روایت همسر 🔖 شرکت برای عموم آزاد است مهلت شرکت در مسابقه: هفته کتاب الی ۵ آذرماه

 

مسابقه کتابخوانی بهتر ازمجنون

مسابقه کتابخوانی بهتر ازمجنون

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
مسابقه کتابخوانی بهتر ازمجنون